User:Emax/Templates

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Other[edit]

Military[edit]

{{Hetman}}

{{Marshals}}

{{tfd}}
 
Chancellors of Kingdom of Poland and Polish-Lithuanian Commonwealth
Coat of Arms of Polish-Lithuanian Commonwealth
Grand Chancellors of the Crown

Klemens | Jarost | Stanislaw z Krakowa | Franciszek z Krakowa | Zbigniew z Szczyrzyca | Janusz Suchywilk | Zawisza z Kurozwek | Jan Radlica z Radliczyc | Zaklika z Miedzygorza | Wojciech Jastrzebiec z Lubnicy | Jan Szafraniec z Luczyc | Jan Taszka z Koniecpola | Jan Gruszczynski | Jakub z Debna | Uriel z Gorki | Stanislaw Kurozwecki | Krzeslaw Kurozwecki | Jan Laski | Maciej Drzewicki | Krzysztof Szydlowiecki | Jan Chojenski | Pawel Wolski | Tomasz Sobocki | Samuel Maciejowski | Jan Ocieski | Walenty Dembinski | Piotr Dunin Wolski | Jan Zamoyski | Maciej Pstrokonski | Wawrzyniec Gembicki | Szczesny Kryski | Stanislaw Zolkiewski | Andrzej Lipski | Waclaw Leszczynski | Jakub Zadzik | Tomasz Zamoyski | Piotr Gebicki | Jerzy Ossolinski | Andrzej Leszczynski | Stefan Krycinski | Mikolaj Jan Prazmowski | Jan Leszczynski | Jan Stefan Wydzga | Jan Wielopolski | Jerzy Albrecht Doenhoff | Karol Tarlo | Andrzej Chryzostom Zaluski | Jan Szembek | Andrzej Stanislaw Zaluski | Jan Malachowski | Andrzej Zamoyski | Andrzej Stanislaw Kostka Mlodziejowski | Jan Jedrzej Borch | Antoni Onufry Okecki | Jacek Malachowski | Antoni Sulkowski

Grand Chancellors of Lithuania

Mikolaj Radziwillowicz | Mikolaj Radziwill | Olbracht Marcin Gasztold | Jan Jurjewicz Hlebowicz | Mikolaj Czarny Radziwill | Mikolaj Rudy Radziwill | Eustachy Wollowicz | Lew Sapieha | Albrycht Stanislaw Radziwill | Krzysztof Zygmunt Pac | Marcjan Aleksander Oginski | Dominik Mikolaj Radziwill | Karol Stanislaw Radziwill | Michal Serwacy Wisniowiecki | Jan Fryderyk Sapieha | Michal Fryderyk Czartoryski | Aleksander Michal Sapieha | Joachim Littawor Chreptowicz

Deputy Chancellors the Crown

Krzysztof Szydłowiecki | Hieronim Radziejowski | Boguslaw Leszczyński | Jan Wielopolski | Jacek Malachowski | Hugo Kołłataj

Deputy Chancellors of Lithuania

Krzysztof Mikolaj Piorun Radziwill | Stefan Pac | Dominik Mikołaj Radziwiłł | Michal Kazimierz Radziwill | Stanislaw Antoni Szczuka | Kazimierz Czartoryski


Polish Air Forces[edit]

Squadrons in GB[edit]

{{Sq 300}}
{{Sq 301}}
{{Sq 302}}
 
303 Polish "Kościuszko" Fighter Squadron
303 Polish Fighter Squadron badge
Commanders:
Ronald Kellett | Zdzisław Krasnodębski | Witold Urbanowicz | Zdzisław Henneberg | Adam Kowalczyk | Zdzisław Henneberg | Tadeusz Arentowicz
Wacław Łapkowski | Tadeusz Arentowicz | Jerzy Jankiewicz | Wojciech Kołaczkowski | Walerian Żak | Jan Zumbach | Zygmunt Witomir Bieńkowski | Jan Falkowski
Tadeusz Koc | Bolesław Drobiński | Witold Łokuciewski
Flight personnel:
Tadeusz Andruszków | Zenon Bartkowiak | Marian Bełc | Michał Brzezowski | Arsen Cebrzyński | Jan Daszewski | Mirosław Ferić | Athol Forbes | Josef František
Paweł Gallus | Bogdan Grzeszczak | Eugeniusz Horbaczewski | Wojciech Januszewicz | Józef Kania | Stanisław Karubin | John Kent | Bronisław Kłosin
Wojciech Kołaczkowski | Tadeusz Kołecki | Jan Kowalski | Karol Krawczyński | Bogusław Mierzawa | Włodzimierz Miksa | Tadeusz Opulski | Jan Palak
Jerzy Palusiński | Ludwik Paszkiewicz | Edward Peterek | Stanisław Pietraszkiewicz | Marian Pisarek | Mieczysław Popek | Jerzy Radomski | Jan Rogowski
Aleksander Rokitnicki | Tadeusz Sawicz | Henryk Skowron | Antoni Siudak | Stanisław Socha | Józef Stasik | Eugeniusz Szaposznikow | Mirosław Wojciechowski
Stefan Wojtowicz | Kazimierz Wunsche
Squadron equipment:
Hawker Hurricane | Supermarine Spitfire | P-51 Mustang


{{Sq 304}}
{{Sq 305}}
{{Sq 306}}
{{Sq 307}}
{{Sq 308}}
{{Sq 309}}
{{Sq 315}}
{{Sq 316}}
{{Sq 317}}
{{Sq 318}}
{{Sq 663}}